volná místa na mši sv.

Na čtvrtek 11.3. je ještě 7 volných míst, na pátek 12.3.  jsou ještě 4 volná místa. A zároveň prosím, aby se někdo zapsal na adoraci – v pátek po mši sv. (od 18,30 a od 19,00) a v sobotu dopoledne (od 9,30 dále od 10,00 a od 10,30) Zavázat se k určitému času, že tam budu – je taky služba!!! Moc děkuji.

Nová opatření od pondělí 1. 3. 2021

Co se týká kostela a působení ve farností, nejsou od pondělka žádné jiné změny a omezení než ta omezení, která už doteď trvají. (10% obsazenosti na bohoslužbách, dezinfekce, roušky či respirátory, omezení zpěvu)

Pastýřský list k 1. neděli postní 2021

Pastýřský list k 1. neděli postní 2021

(přečtěte při bohoslužbách o 1. neděli postní)

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

před několika dny jsme začali Popeleční středou dobu postní a vydali jsme se na cestu k Velikonocům. Výraz, který je s dobou postní úzce spojen, je pokání. „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ – to jsou slova, která doprovázejí udílení popelce. Jak ale rozumíme onomu slovu pokání? Pokračovat ve čtení “Pastýřský list k 1. neděli postní 2021”