mše sv. bez účasti lidu

Drazí farníci od čtvrtka 22. října máme zpřísněná opatření. Z důvodů omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby  s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob.  Není omezena návštěva hřbitovů.

Proto budou mše sv. bez účastí lidu!!! Intence, úmysly budou v daný den odsloužené.

výzva, prosba ke společné modlitbě za odvrácení pandemie ve 20,00 h.

Náš biskup Martin David vyzývá:

Zítřejší slavnost patronky diecéze svaté Hedviky je k tomu vhodnou příležitostí.Spojme se, prosím, ve společné modlitbě ve 20,00.

S malým společenstvím se budu modlit v kapli biskupství a tato modlitba bude živě přenášena na Youtube kanálu diecéze.https://youtu.be/Uc34igl8yy4

Živé přenosy modlitby růžence z kaple biskupství budou pak dále pokračovat v sobotu, úterý a čtvrtek.

Budu rád, když se k modlitbě připojíte a pozvete k ní i své farníky, rodiny a společenství. Můžete k tomu použít pozvánku video pozvánku:https://youtu.be/DKL3zbeNfzE nebo text na našem webu či Facebooku.

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví

+ b. Martin David