Veřejná sbírka

Milí spoluobčané, farníci, veřejná sbírka byla ukončená ke dni 31. 10. 2021 Zatím se vyhodnocuje a v nejbližší době vás seznámíme s výsledky této veřejné sbírky.