Neděle Božího milosrdenství

Milé děti, zítra v neděli uslyšíme o tom, jak to bylo, když Pán Ježíš se apoštolům ukázal po svém zmrtvýchvstání. Co myslíte, měli apoštolové z toho radost? Jak to asi prožívali? Byli překvapení, nebo to brali jako něco samozřejmého?

Děti, už se jistě všichni těšíme, až budeme moct přijít do našeho kostela, abychom se i tam setkali s naším Pánem Ježíšem.    P. Bronislav

Konečně veliká naděje

Mojí drazí farníci, jistě podobně jako já, tak i vy se už nemůžete dočkat až budete moci přijít do našeho drahého kostela na mši sv.

Jistě jste už postřehli ve zprávách, že se budou zmírňovat opatření i co se týče kostelů. Od 27.4. bude možno navštívit kostel v max. počtu 15 osob. Od 11.5. max. počet 30 osob. Od 25.5. max. 50 osob a od 8.6. bez omezení. Jsou to jistě radostné zprávy!

Možná se ptáte: jak to budeme dělat v omezení počtu? Sice už mám nějakou představu, ale chci ještě vyčkat, jestli nám biskup nepošle nějaké instrukce. Pravděpodobně v druhé části příštího týdne tady sdělím určitý plán. Ale chci zde už nyní sdělit to, že příští neděli bude individuální příležitost ke sv. zpovědi v zákristii a to od 9,00 – 10,00 h., kostel bude otevřen od 9,00 -18,00 h.

Moc na vás všechny myslím a nesu ve svých modlitbách!      farář P. Bronislav

Velikonoční přání

Moji drazí farníci:„Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě neležela u těch pruhů plátna, ale složena zvlášť na jiném místě.“ (Jan-20,7)
My si rouškou zakrýváme svou tvář. Ježíš skrze roušku nám zjevuje svou tvář (např. rouška sv. Veroniky) Kéž i skrze roušku dokážeme v lidech kolem sebe vidět Kristovu tvář, pak se i v nás uskutečnilo Kristovo zmrtvýchvstání.
Moc na vás všechny myslím a modlím se za vás všechny. P. Bronislav