Kontakt

Římskokatolická farnost Palkovice
Palkovice 40
73941

Bronislav Wojnar
tel: 605 420 438

číslo farního účtu: 1680602359/0800