Společenství

V naší farnosti se pravidelně schází několik společenství.


Spolčinko (děti 1. stupeň ZŠ. + předškolní)
Čtvrtky 16:15
Fara Palkovice


Mládež
Pátky 18:30
Fara Palkovice


Scholička (děti 1. stupeň ZŠ. + předškolní)
Neděle po mši sv.
Kostel Palkovice


Schola ( 2. stupeň ZŠ. – dospělí)
Kostel Palkovice


Maminky s dětmi
Čtvrtky co 14 dní 8:30
Fara Palkovice


Senioři
Pondělky 1x měsíčně 8:30
Fara Palkovice


Živý růženec
Úterý 1x měsíčně 17:30
Kostel Palkovice