připomenutí

Připomínám, že dnes na květnou neděli bude v 15,00 pobožnost křížové cesty se sv. přijímáním. Omlouvám se, že jsem to dnes nezmínil v ohláškách.

volné intence

Jsou volné intence (úmysly na mše sv.) na neděli velikonoční 4.4. mše sv. v 7,15 a v 8,30 (nejlépe pro ty, kteří si již zapsali svou účast) Na velikonoční pondělí 5.4. je intence volná v 8,30 h. Čtvrtek 8.4. a pátek 9.4. jsou rovněž intence volné.

Upozornění

Na těchto naších stránkách se mnohdy kolonka Bohoslužby (kde bývají ohlášky)jeví jako prázdná. Až po několikátém pokusu se kolonka Bohoslužby otevře s patřičnými ohláškami na daný týden. Mějte prosím trpělivost!

adorace

Jelikož nebyly některé časy obsazeny (jako adorační stráž) byly některé zrušeny.

Zůstávají pouze: V pátek 12.3. adorace od 17,00 -18,00 s možností sv. zpovědi

v sobotu 13.3. od 9,00 – 10,00 a od  15,00 – 17,00 s možností sv. zpovědi: 9,00-10,00 a 16,00-17,00

volná místa na mši sv.

Na čtvrtek 11.3. je ještě 7 volných míst, na pátek 12.3.  jsou ještě 4 volná místa. A zároveň prosím, aby se někdo zapsal na adoraci – v pátek po mši sv. (od 18,30 a od 19,00) a v sobotu dopoledne (od 9,30 dále od 10,00 a od 10,30) Zavázat se k určitému času, že tam budu – je taky služba!!! Moc děkuji.