Veřejná Sbírka

Milí spoluobčané, farníci,

jak jste si mohli všimnout, v květnu letošního roku se kolem věže kostela objevilo lešení. Tímto začala rekonstrukce našeho kostela sv. Jana Křtitele. Samotná rekonstrukce bude mít dvě etapy.

První etapa se týká věže kostela a proběhne v letošním roce. Ve druhé etapě by se jednalo o zbývající část střechy kostela (loď). Druhá etapa zatím svůj časový plán a rozpočet nemá. O co se tedy konkrétně jedná v 1. etapě?

V prvé řadě je potřeba vyměnit některé velice narušené krovy i další dřevěné části, dále se jedná o výměnu krytiny věže. Dosud stávající pozinkovaný plech, který je potřeba přibližně co 10 let natírat a stojí to nemalé peníze, chceme vyměnit za měděnou krytinu, která už bude „na věky“. Jelikož taková oprava se neobejde bez lešení, chceme využít této příležitosti, kdy zde bude stát lešení a zároveň opravit fasádní omítku věže kostela. Ta už to také potřebuje. Rozpočet (první etapy) je stanoven na 2 471 190 Kč. Jistě to není malá suma s ohledem na stále rostoucí ceny stavebních materiálů i prací.

Rekonstrukci bude provádět firma Artes Frýdek-Místek, která se na podobné stavební práce specializuje.

 Náš kostel je zároveň i kulturní památkou a slouží nejen pro věřící lidi. Kostel je mnohdy vizitkou každé obce (a to především věž kostela). Vzhledem k tomu, že náklady rekonstrukci nejsou úplně malé, dovolujeme si vás občany Palkovic v této souvislosti požádat o pomoc, o spolufinancování této nutné rekonstrukce. Bude to formou veřejné sbírky na tento účel. Sbírka je zřízena ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb. a je řádně ohlášená a osvědčená Krajským úřadem v Ostravě pod č.j. MSK 52878/2021.

Zřídili jsme transparentní účet 6008664319/0800 vedený u České spořitelny, na který je možno bezhotovostně přispívat převodem z účtu nebo za pomocí platebního QR kódu. Odkaz na účet  ZDE

Druhou formou veřejné sbírky je možnost přispět finanční hotovostí do zapečetěných pokladniček. Tyto jsou umístěny na následujících veřejně dostupných místech:

prodejna Prašivka, prodejna pekařství Boček, prodejna Modrá labuť, prodejna Jednota COOP Beskydy, Obecní úřad a kostel sv. Jana Křtitele.

Sbírka bude probíhat od 1. června do 31. října 2021.

Každý z nás se tedy bude moci svobodně rozhodnout přispět (nebo nepřispět) libovolnou finanční částkou. Za každý příspěvek budeme velice vděční! Průběžný výsledek sbírky můžete sledovat pomocí odkazu na transparentní účet, konečný výsledek bude po ukončení zveřejněn na těchto webových stránkách a budete o něm také informováni prostřednictvím Palkovických listů.

Výše uvedený dar je možno (dle platných pravidel) odečíst ze základu daně. Doklad vám rádi na požádání vystavíme.

Každý, kdo někdy navštívil tento náš kostel, tak nám jistě dá za pravdu, že je moc hezký, útulný a člověk se tam může velice zklidnit a znovu načerpat duchovní energii. Pamatujme i na to, že všichni neseme zodpovědnost za kulturní dědictví naších předků!

My všichni se v tomto našem kostele modlíme za vás za všechny a také za odvrácení celé té smutné pandemické situace. Kéž všichni s novou vírou a naději začneme prožívat radostnější chvíle.

Všem vám ze srdce žehná

P. Bronislav Wojnar, farář