O kostele

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Kostel sv. Jana Křtitele byl v centru obce Palkovice postaven z kamene v roce 1631. Jedná se o velmi hodnotnou architekturu z doby třicetileté války (1618-1648). Kostel je jednolodní a  presbytář je klenutý. Kromě hlavního oltáře sv. Jana Křtitele se v kostele nachází ještě dva boční oltáře – sv. Kříže a sv. Františka z Assisi. Původní zvony byly odebrány během světových válek a byly nahrazeny zvony železnými. V roce 1993 byly do kostelní věže instalovány tři nové bronzové zvony – Jan, Anežka a Václav. Svěcení zvonů proběhlo dne 11. července 1993. Majitelem kostela je Farní úřad v Palkovicích. Do konce roku 1785, kdy byly Palkovice vyňaty z místecké farnosti, jezdili do palkovického kostela sloužit mše sv. místečtí kněží. Dne 10. února 1786 byl v Palkovicích ustanoven první lokální kaplan – Albert Jan Kalabis. Před hlavní vstupní bránou na hřbitov se nachází kamenný barokní kříž z roku 1741. Kříž byl původně umístěn v areálu hukvaldského hradu a v roce 1800 byl darován kostelu v Palkovicích.