připomenutí

Připomínám, že dnes na květnou neděli bude v 15,00 pobožnost křížové cesty se sv. přijímáním. Omlouvám se, že jsem to dnes nezmínil v ohláškách.

volné intence

Jsou volné intence (úmysly na mše sv.) na neděli velikonoční 4.4. mše sv. v 7,15 a v 8,30 (nejlépe pro ty, kteří si již zapsali svou účast) Na velikonoční pondělí 5.4. je intence volná v 8,30 h. Čtvrtek 8.4. a pátek 9.4. jsou rovněž intence volné.

Upozornění

Na těchto naších stránkách se mnohdy kolonka Bohoslužby (kde bývají ohlášky)jeví jako prázdná. Až po několikátém pokusu se kolonka Bohoslužby otevře s patřičnými ohláškami na daný týden. Mějte prosím trpělivost!