pro děti

Milé děti, máme před sebou zase neděli a opět budeme muset ještě zůstat doma a proto krátké zamýšlení – kázáni. Vždycky jsem na dětské mše nosíval nějaký předmět. Nyní jsem si donesl kapesník. Děti kdy používáme kapesník?… Nyní ho můžeme použit když třeba nemáme roušku, ale taky když pláčeme.

V evangeliu jsme slyšeli, že dokonce i P. Ježíš plakal nad hrobem svého kamaráda Lazara. Z toho vidíme, že Ježíš byl ne jen Boží Syn ale taky pravý člověk, který prožíval jak radost tak i smutek stejně jako my. O samotném vzkříšení Lazara si přečtěte. Bůh nám tím příběhem chce ukázat, že Bůh jednou setře všechny lidské slzy z oči. My už víme, že náš život smrti nekončí, že spolu s Kristem vstaneme k věčnému životu.

Ježíš kudy chodil, tudy tišil bolest a utrpení. A o to se máme snažit i my. Měli bychom být ochotni pomoci každému, kdo má nějaké trápení nebo bolest. Ať se nám to daří! Mějte se hezky, nezlobte rodiče a zase brzo. P. Bronislav

____    _    ____

Milé děti, dnes v kostele jsem si obzvlášť všiml naších křížku, našeho snažení. Musím vás pochválit! Nyní když nemůžete chodit do kostela, můžete si něco podobného udělat doma (třeba kreslit křížky na nakreslený kopec- Kalvárii) a s úkoly vám rodiče určitě pomůžou. Má to velký smysl, protože se už blížíme k Velikonocům

—-  –  —-
Děti, důležitá informace
: Na rádiu Proglas bývá každý všední den v 10,00 h. výuka náboženství pro děti. Každý den pro některou třídu. Moc prosím, aby jste se této náhradní výuky zúčastňovaly.  Díky P. Bronislav

—-  –  —-

Moc vás všechny děti zdravím! Už vám je smutno po spolčinku, po dětské mši svaté? Mě ano a moc. Možná by jste už šly rádi i do školy za kamarády. Ja vím, doma už to může být i hrozná nuda. Jenže musíme to všichni vydržet. Prožíváme postní dobu, tak to můžeme vše obětovat z lásky k Pánu Ježíši. A možná si více uvědomit to, že když jsme byli zdraví a mohli jsme chodit do školy, tak jsme si toho nevážili. Odpusť nám to Pane Ježíši. Přikládam  obrázek pro povzbuzení.

    A ještě mám pro vás jednu moc radostnou zprávu. Už jsou na těchto stránkách “v galerii” fotky z našeho jarního tábora. Tak si je třeba zítra s rodiči prohlédněte a povyprávějte jim, co vše jsme tam dělali ! Jupííí, tak zase brzo !